Kika gärna in vårt fotogalleri,
med uppdaterade bilder
Kika in under MER och se våra tjänster som finns tillgängliga.
Vi handlar mat och mediciner till er!
Pågrund utav den rådande situationen har vi valt att hjälpa 
er. 
Nu handlar vi och levererar det till er adress.
För endast 149kr

Lyx & Tjänst      

- flera tjänster - en faktura!

Avtal om skattereduktion
Avtal gällande tillåtelse att  Lyx & TJänst får halvera arbetskostnaden på min faktura med 50% (Preliminär skattereduktion i anledning av utförda Hushållstjänster).

Härmed har följande avtal träffats mellan Lyx & Tjänst samt mig som kund nedan kallad (Kunden)

1. Lyx & Tjänst städar enligt för kund gällande serviceavtal/ abonnemangs-avtal. Detta avtal mellan Trading & LYX AB  och kund förändrar endast hur Lyx & Tjänst  fakturerar kunden.

2. Kunden uppdrar att Lyx & Tjänst fr.o.m 1 juli 2009 skall reducera kundens arbets-kostnad på fakturan med 50% som preliminär skattereduktion som skatteverket sedan betalar direkt till Lyx & Tjänst .

3. Kunden är medveten om att Kunden måste vara skatteskyldig i Sverige för att tillgodoräkna sig den preliminära skattereduktionen. 

4. I det fall skatteverket avslår Kundens preliminära skattereduktion har Lyx & Tjänst rätt att debitera den avdragna preliminära skattereduktionen i efterhand och genom detta avtal ikläder sig kunden betalningsansvar härför.

5. Skattereduktionen omfattar inte aviavgifter och eventuell körersättning utan dessa skall kunden betala i sin helhet.

6. Lyx & Tjänst har rätt att överlåta fordran på annan.
 
Tack för att du kontaktade oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.
Ett fel har uppstått.
Klicka här för att försöka igen.