top of page

Avtal om skattereduktion

Avtal gällande tillåtelse att Lyx & TJänst får halvera arbetskostnaden på min faktura med 50% (Preliminär skattereduktion i anledning av utförda Hushållstjänster).


Härmed har följande avtal träffats mellan Lyx & Tjänst samt mig som kund nedan kallad (Kunden)


1. Lyx & Tjänst städar enligt för kund gällande serviceavtal/ abonnemangs-avtal. Detta avtal mellan Trading & LYX AB och kund förändrar endast hur Lyx & Tjänst fakturerar kunden.


2. Kunden uppdrar att Lyx & Tjänst fr.o.m 1 juli 2009 skall reducera kundens arbets-kostnad på fakturan med 50% som preliminär skattereduktion som skatteverket sedan betalar direkt till Lyx & Tjänst .


3. Kunden är medveten om att Kunden måste vara skatteskyldig i Sverige för att tillgodoräkna sig den preliminära skattereduktionen.


4. I det fall skatteverket avslår Kundens preliminära skattereduktion har Lyx & Tjänst rätt att debitera den avdragna preliminära skattereduktionen i efterhand och genom detta avtal ikläder sig kunden betalningsansvar härför.


5. Skattereduktionen omfattar inte aviavgifter och eventuell körersättning utan dessa skall kunden betala i sin helhet.


6. Lyx & Tjänst har rätt att överlåta fordran på annan.

Personnummer*

Namn*

Städadress*

Postnr*

Ort*

Fakturaadress*

Postnr*

Ort*

Telefonnummer

Mobilnummer*

E-post*

bottom of page