top of page

Säkerhets- och lojalitetsavtal

Alla anställda på Lyx & Tjänst har förbundit sig till ett sekretess- och lojalitetsavtal. Det innebär att man dels inte, under några omständigheter, får dela med sig av företagshemligheter, kundregister, kundinformation etc. till utomstående. Det ses särskilt allvarligt på avvikelser från dessa avtal.

 

Arbetskläder

Lyx & Tjänst arbetar mycket med trygghet för våra kunders skull. Alla lokalvårdare har likadana kläder, där Lyx & Tjänst logotype och färg syns tydligt. De arbetar i svart t-shirt, pikétröja. Tanken med detta är att våra kunder ska känna igen våra medarbetare och vara säkra på vilket företag de kommer ifrån.

 

Noll tolerans

Utöver ovanstående punkter är Lyx & Tjänst väldigt måna om att rätt personer arbetar på företaget. Alla anställda har därför lämnat ett utdrag från belastningsregistret för att säkerställa att ingen har förflutet inom illegal verksamhet.

Utbildning

Alla anställda hos Lyx & Tjänst genomgår en utbildning på 1-2 månader där man lär sig arbetet enligt våra riktlinjer, inkluderat i utbildningen är även säkerhetsarbetet. I detta innefattas allt från hur man håller ett stativ till etik och moral. 

bottom of page